เกี่ยวกับเรา

เราคือใคร

“สมาคมนักเรียนไทย-จีน” เป็นสมาคมแห่งแรกที่รวมกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาไทย-จีน อย่างเป็นทางการ เกิดจากการรวมกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาไทยในจีนภายใต้ชื่อ “กลุ่มร้องขอเปิดวีซ่านักเรียน (จีน)” ในช่วงเวลาที่สาธารณรัฐประชาชนจีนปิดประเทศจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) มีเป้าหมายในการดำเนินการตามแฮชแท็ก #พาเด็กไทยกลับจีน และยังมุ่งหวังที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-จีน และผนึกรวมนักศึกษาไทยที่ศึกษาต่อในสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เป็นปึกแผ่น มีความสามัคคี และเกิดสายสัมพันธ์คอนเนคชั่นที่ดีต่อกันในอนาคต โดยปัจจุบัน “สมาคมนักเรียนไทย-จีน” ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท สมาคมฯ รวมถึงโรงพยาบาลต่าง ๆ มากมาย รวมถึงสถานทูตฯ ไทยและจีน ทำให้สมาคมฯ มีความแข็งแรงและพร้อมที่จะสร้างประสบการณ์ กิจกรรมใหม่ ๆ ให้กับสมาชิกนักเรียนไทยในจีนและนักเรียนจีนในไทย อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมให้แก่ผู้ปกครอง นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กันอีกด้วย 

ความเป็นมา

 • 28 มีนาคม 2563จีนประกาศล็อกดาวน์

  สาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศปิดประเทศจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ทำให้นักศึกษาต่างชาติทั่วโลกที่ศึกษาในประเทศจีนไม่สามารถเดินทางกลับเข้าไปศึกษาต่อได้
 • 1 กรกฎาคม 2563กลุ่มร้องขอเปิดวีซ่านักเรียน (จีน)

  ในประเทศไทยได้เกิดการรวมกลุ่มกันของนักเรียนนักศึกษาไทยในจีนภายใต้ชื่อ “กลุ่มร้องขอเปิดวีซ่านักเรียน (จีน)” โดยเริ่มดำเนินการทุกรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งต่อมาผนึกกำลังรวมกลุ่มกันอย่างต่อเนื่องและได้เกิดเป็นแฮชแท็ก #พาเด็กไทยกลับจีน โดยได้ทำการเรียกร้อง เสนอแนะ เข้าพบ หารือ ไปยังทุกหน่วยงานในประเทศไทย
 • 23 พฤศจิกายน 2564ก่อตั้งสมาคมนักเรียนไทย-จีน

  จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของกลุ่มร้องขอเปิดวีซ่านักเรียน (จีน) ได้นำไปสู่การก่อตั้งเป็น “สมาคมนักเรียนไทย-จีน” ในปัจจุบัน โดยได้จดทะเบียนสมาคม ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งทำให้ “สมาคมนักเรียนไทย-จีน” มีสถานะเป็นสมาคมอย่างถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา 78-109 และมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นับเป็นสมาคมนักเรียนไทยในจีนแห่งแรกที่ผ่านการรับรองจดทะเบียนอย่างถูกต้อง
 • 22 กุมภาพันธ์ 2565เที่ยวบินประวัติศาสตร์

  หลังจากความพยายามกว่า 2 ปี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้เกิดเที่ยวบินของนักศึกษาต่างชาติลำแรกที่สามารถเดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ นับตั้งแต่การประกาศปิดประเทศของประเทศจีนเมื่อต้นปี 2563 ซึ่งเที่ยวบินนี้ถือเป็นโมเดลหลักที่ประเทศจีนยึดเป็นแบบแผนและนำไปใช้กับนักศึกษาประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกเช่นกัน

พันธกิจของเรา

ผนึกรวมนักศึกษาไทยที่ศึกษาต่อในสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เป็นปึกแผ่น

เป็นศูนย์รวมให้แก่ผู้ปกครอง นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กัน

เป็นศูนย์รวมให้แก่ผู้ปกครอง นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กัน

สร้างประสบการณ์และกิจกรรมใหม่ ๆ ให้กับสมาชิกนักเรียนไทยในจีนและนักเรียนจีนในไทย