พาเด็กไทยกลับจีน

พาเด็กไทยกลับจีนคืออะไร

จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้นักเรียน-นักศึกษาไทยในจีนไม่สามารถกลับไปศึกษาต่อ ณ ประเทศจีนได้เป็นเวลากว่า 2 ปี จึงเกิดการรวมตัวกันของกลุ่มนักเรียน นักศึกษาไทยในจีนภายใต้ #พาเด็กไทยกลับจีน ซึ่งภายหลังคือสมาคมนักเรียนไทย-จีน เพื่อดำเนินการเรียกร้องขอเปิดวีซ่านักเรียนตั้งแต่กลางปี 2020 จนประสบความสำเร็จและเกิดเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำลำแรกของนักศึกษาต่างชาติที่สามารถเดินทางกลับเข้าประเทศจีนได้ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2022 ที่สุดได้นำไปสู่การเกิดเที่ยวบินเหมาลำกลับประเทศจีนของนักศึกษาไทยทั้งสิ้น 6 เที่ยวบิน

ความสำเร็จของเรา

99.11% ของนักเรียน-นักศึกษาที่เดินทางกับเราตรวจไม่พบเชื้อตลอดการกักตัว

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรา