เกี่ยวกับเรา

“สมาคมนักเรียนไทย-จีน” เป็นสมาคมแห่งแรกที่รวมกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาไทย-จีน อย่างเป็นทางการ โดยได้จดทะเบียนสมาคม ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งทำให้ “สมาคมนักเรียนไทย-จีน” มีสถานะเป็นสมาคมอย่างถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา 78-109 และมาตราอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ได้รับการรับรองจากรัฐบาลไทยอย่างแท้จริง โดยมีคำขวัญซึ่งเป็นอุดมการณ์ของสมาคมนักเรียนไทย-จีนว่า “เราคืออนาคตความสัมพันธ์ไทย-จีน”

ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ในช่วงเดือนมกราคม ปี 2563 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดวิกฤติไปทุกประเทศทั่วโลก ตลอดจนส่งผลให้กระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศปิดประเทศในวันที่ 28 มีนาคม 2563 นั้น

จากสาเหตุนี้ทำให้นักศึกษาต่างชาติทั่วโลกที่ศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่สามารถเดินทางกลับเข้าไปได้ ในส่วนของประเทศไทยได้เกิดการรวมกลุ่มกันของนักเรียนนักศึกษาไทยในจีนภายใต้ชื่อ “กลุ่มร้องขอเปิดวีซ่านักเรียน (จีน)” โดยเริ่มดำเนินการทุกรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งต่อมาผนึกกำลังรวมกลุ่มกันอย่างต่อเนื่องและได้เกิดเป็นแฮชแท็ก #พาเด็กไทยกลับจีน โดยได้ทำการเรียกร้อง เสนอแนะ เข้าพบ หารือ ไปยังทุกหน่วยงาน จนประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ เกิดเป็นเที่ยวบินประวัติศาสตร์เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นเที่ยวบินของนักศึกษาต่างชาติลำแรกที่สามารถเดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ นับตั้งแต่การประกาศปิดประเทศของจีนเมื่อต้นปี 2563 ซึ่งเที่ยวบินนี้ถือเป็นโมเดลหลักที่ทางการจีนยึดเป็นแบบแผนและนำไปใช้กับนักศึกษาประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกเช่นกัน นับว่าพวกเรา กลุ่มร้องขอเปิดวีซ่านักเรียน (จีน) ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ และนำไปสู่การก่อตั้งเป็น “สมาคมนักเรียนไทย-จีน” ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสมาคมนักเรียนไทยในจีนแห่งแรกที่ผ่านการรับรองจดทะเบียนอย่างถูกต้อง 

พวกเราสมาคมนักเรียนไทย-จีน มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-จีน และผนึกรวมนักศึกษาไทยที่ศึกษาต่อในสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เป็นปึกแผ่น มีความสามัคคี และเกิดสายสัมพันธ์คอนเนคชั่นที่ดีต่อกันในอนาคต โดยปัจจุบัน “สมาคมนักเรียนไทย-จีน” ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท สมาคมฯ รวมถึงโรงพยาบาลต่าง ๆ มากมาย รวมถึงสถานทูตฯ ไทยและจีน ซึ่งทำให้สมาคมฯ มีความแข็งแรงและพร้อมที่จะสร้างประสบการณ์ กิจกรรมใหม่ ๆ ให้กับสมาชิกนักเรียนไทยในจีนและนักเรียนจีนในไทย อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมให้แก่ผู้ปกครอง นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กันอีกด้วย 

โครงสร้างสมาคม

สำนักบริหาร

นายกสมาคมนักเรียนไทย-จีน

สรวง สิทธิสมาน

ผู้จัดการสมาคมนักเรียนไทย-จีน

วชิระ เจตน์มงคลรัตน์

รองผู้จัดการสมาคมนักเรียนไทย-จีน

วงศธร แอ่งขุมทรัพย์

ผู้ช่วยนายกสมาคมนักเรียนไทย-จีน

กิตติธัช ถกลอดิสัย

เลขานุการสมาคมนักเรียนไทย-จีน

กาญจนา บุญพันธ์

คณะที่ปรึกษาสมาคมฯ

อรสา รัตนอมรภิรมย์

รณกร โรจนกตัญญู

ภัคศรัณย์ จิตพัฒนไพบูลย์

อุปนายกสมาคมฯ

ฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสมาคมฯ

อรจิรันตร์ จันแทน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นุชิน ติยะพรัญชัย

ฝ่ายกิจกรรมและสปอนเซอร์

ธนธร ศิระพัฒน์

คณะทำงาน

ผู้ดูแลการเงินและบัญชี

ธาวินี ธิเขียว

ผู้ดูแลทะเบียนและข้อมูล

จิชาภา สุทธิพันธุ์

คณะกรรมการสมาคมฯ

ประธานคณะกรรมการสมาคมนักเรียนไทย-จีน

วรุตม์ กุลประสูตร

ภัสสรชญาน์ เชี่ยวสรรพกิจ

สโรชา เตชวันวณิชชกร

สิน สิทธิสมาน

พงศกร ตันตะราวงศา

สุนันทา หมายมั่น

อานันท์ อุษณาวรงค์

ฉัตรไพลิน ธัญลักษณ์ภาคย์

พรทิพย์ สวัสดิ์

คณะกรรมการผู้ประสานงานมณฑล

คณะกรรมการผู้ประสานงานมณฑล 34 คน ประจำเขตปกครองต่าง ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำหน้าที่ประสานงานกับนักศึกษาและสมาชิกสมาคม รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสถานทูต สถานกงสุลในเขตปกครองนั้น ๆ 

#พาเด็กไทยกลับจีน

จากกลุ่ม “มีปัญหากลับจีน” สู่ “เที่ยวบินประวัติศาสตร์ของโลก” ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 สาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศระงับวีซ่าทุกประเภท เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้โอกาสการไปเรียนต่อที่จีนของนักศึกษาไทยหลายหมื่นชีวิตต้องหยุดชะงักลง แต่ทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งนามว่า “รณกร โรจนกตัญญู” หรือ “พี่ริว” พร้อมด้วยทีมงานพาเด็กไทยกลับจีนปรากฏตัวขึ้น ซึ่งพวกเขาเหล่านี้เป็นดั่งความหวังของนักศึกษาไทยที่รอกลับสาธารณรัฐประชาชนจีนมาตลอด 2 ปีครึ่งที่ผ่านมา

ทุกอย่างมีจุดเริ่มต้น #พาเด็กไทยกลับจีน เริ่มจากกลุ่มเล็ก ๆ ใน WeChat ที่มีสมาชิกไม่ถึงหนึ่งพันคนนำโดยพี่ริว ได้ทำการรวบรวมรายชื่อรวมถึงจดหมายฉบับแรกที่ส่งยื่นให้กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หลังจากวันนั้นทุกอย่างก็ขยับขยายไปอย่างรวดเร็ว จากกลุ่มเล็ก ๆ ใน WeChat กลายเป็น กลุ่มร้องขอเปิดวีซ่านักเรียน (จีน) จนนำไปสู่แฮชแท็กยอดนิยมอย่าง “#พาเด็กไทยกลับจีน ซึ่งรวบรวมคนรอกลับจีนได้กว่า 10,000 คน

จนถึงเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 กว่า 2 ปีที่รอคอย เที่ยวบินเช่าเหมาลำนักศึกษาต่างชาติกลับจีนลำแรกของโลกก็ได้ถือกำเนิดขึ้น นำพานักศึกษาไทยกลุ่มแรกในรอบสองปีเดินทางกลับสู่สาธารณะรัฐประชาชนจีน ซึ่งเที่ยวบินลำนี้เป็นต้นแบบของนักศึกษาทุกประเทศที่จะกลับสู่แดนมังกร จากนั้นพวกเรายังมีเที่ยวบินที่ 2 ซึ่งออกเดินทางในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 และในที่สุดกว่า 2 ปีครึ่งที่พวกเรารอคอย การประกาศเปิดวีซ่านักเรียนก็มีขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา 

ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และความภูมิใจที่พวกเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการต่อเติมความฝันและความหวังให้กับนักศึกษาไทยหลายพันชีวิตที่รอกลับไปศึกษาต่อที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมาอย่างยาวนาน สุดท้ายนี้ทางพี่ริวและทีมงานพาเด็กไทยกลับจีนขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงที่ร่วมเดินทางและฟันฝ่าอุปสรรคร่วมกันมาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเผชิญกับความสิ้นหวังหรือท้อแท้ทุกท่านก็ยังคงให้กำลังใจกันเสมอมา ขอบคุณมาก ๆ ครับ

ทีมงานพาเด็กไทยกลับจีน

รณกร โรจนกตัญญู (ริว)

อรสา รัตนอมรภิรมย์ (เห็ด)

อรจิรันตร์ จันแทน (ขนุน)

ธาวินี ธิเขียว (ต้า)

วงศธร แอ่งขุมทรัพย์ (เจ)

จิชาภา สุทธิพันธุ์ (ป่าน)

ธเนศ ฉันทสิทธิพร (จีน)

ศุภศิริ จิตโสภิณ (หนึ่ง)

ภูษณิศา จิรวัฒน์สถิตย์ (ปริม)

กัลยกร อนันต์ศิริประภา (นิป)

วิไล เจ๋าพรอนันต์ (ชิงชิง)

อามีร์ บอราเฮ็ง (อามี่)

ภัทร์ เตชะทัศนสุนทร (ภัทร์)

ปุริศ กิตติปกรณ์ (เอิร์ธ)