ประกาศสำหรับผู้ที่ได้รับอีเมลยกเลิกบัตรสมาชิกสมาคม
October 17, 2023
เปิดรับสมัครผู้ออกบูธ CHINA FAIR 2024 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-4 ก.พ. 2567
November 15, 2023