ตัวแทนสมาคมฯ เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ไทย ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน
April 5, 2023
กงสุลใหญ่ฯ ได้หารือกับอุปนายกสมาคมนักเรียนไทย-จีน
April 20, 2023