คู่มือเรียนต่อจีนฉบับสมาคมนักเรียนไทย-จีน
January 27, 2023
บรรยายที่โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
February 10, 2023