ผู้แทนสมาคมเข้าพบอัครราชทูต ที่ปรึกษาฝ่ายกงสุลไทย ณ กรุงปักกิ่ง
August 25, 2023
เปิดรับสมัครกิจกรรมค่าย Young BRI 2023 Winter
October 24, 2023