เปิดตัวงานแฟร์จีน China Fair 2023 ครั้งแรกในไทย
August 21, 2023
ประกาศสำหรับผู้ที่ได้รับอีเมลยกเลิกบัตรสมาชิกสมาคม
October 17, 2023