December 2, 2023

นายกสมาคมฯ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติไทยประจำปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งเชิญคนไทยร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันชาติไทย ประจำปี 2566 ในการนี้ตัวแทนสมาคมนักเรียนไทย-จีน ประกอบด้วยนางสาวภัคศรัณย์ จิตพัฒนไพบูลย์ นายกสมาคมฯ และนายวงศธร แอ่งขุมทรัพย์ ผู้จัดการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานและทําการถ่ายรูปร่วมกับนายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา […]
August 25, 2023

ผู้แทนสมาคมเข้าพบอัครราชทูต ที่ปรึกษาฝ่ายกงสุลไทย ณ กรุงปักกิ่ง

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน นายรณกร โรจนกตัญญู ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนไทย-จีน (TCSA) เป็นผู้แทนสมาคมเข้าพบนายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายกงสุลไทย โดยได้ร่วมกันพูดคุยหารือเรื่องนักศึกษาไทยในจีน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในประเทศจีน รวมถึงความร่วมมือกับสมาคมนักเรียนไทยในปักกิ่งในอนาคต และการรวมตัวเพื่อสร้างเครือข่ายของนักศึกษาไทยในจีนอย่างเป็นรูปธรรม
May 1, 2023

Beijing Thai Night Party 2023 Recap

จบไปแล้วกับงาน Thai Night Party 2023 ในการนี้สมาคมนักเรียนไทย-จีนและผู้จัดงานขอถือโอกาสใช้ช่องทางนี้ในการขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ให้การสนับสนุนงานในครั้งนี้ทำให้งานออกมาสนุกมาก ๆ 🥰 และฝากติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ โหลดรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://pan.baidu.com/s/1Qz8curQHCKX2sMsjStqnYQ?pwd=2023 รหัสผ่าน 2023
March 25, 2023

วิธีลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้ ในส่วนของผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งที่อยู่นอกราชอาณาจักรนั้น มีขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 เม.ย. 2566 เวลาไทย 23.59 น. ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 : ไปที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout หรือสแกน […]