จีนเปิดวีซ่าท่องเที่ยว
March 14, 2023
ตัวแทนสมาคมฯ เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ไทย ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน
April 5, 2023