กิจกรรมค่าย Young BRI 2023 (Winter) มิติใหม่สัมพันธ์ไทย-จีน ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
November 20, 2023
ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมงาน The First Chinese University and Overseas Partner Exchange Activity
December 15, 2023