ข่าวสารสมาคม

รวมข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมดของสมาคมนักเรียนไทย-จีนทั้งในไทยและจีน

ข่าวสารที่น่าสนใจ

October 16, 2021
CSR ลงพื้นที่เก็บขยะ 2021
วันที่ 16 ตุลาคม 2021 กลุ่มนักเรียนไทยในจีนได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมอาสาเก็บขยะ ณ บริเวณชายหาดหัวหิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหัวหิน นำโดย นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน นายธีระพันธ์ จัดพล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายฐานฑัต ไชยาว หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม นายธนุเดช พูนน้อย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวช่อผกา โถแก้ว นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่เก็บขยะ